Menu

Avondvierdaagse Lichtenvoorde         20 juni t/m 23 juni 2018

Lichtenvoordse (Halve) Marathon      24 juni 2018

Content

Breadcrumb

De Lichtenvoordse Wandelmarathon

PAUZEPLAATSEN  2017

MARATHON:   

1e pauzeplek Café Wieggers, Mariënvelde

2e pauzeplek Residence Lichtenvoorde, Skik en Zo

3e pauzeplek Scouting St. Bernardus, Lichtenvoorde

 

HALVE MARATHON 

1e pauzeplek Residence Lichtenvoorde, Skik en Zo

2e pauzeplek Scouting St. Bernardus, Lichtenvoorde

 

 

Het ontstaan van de marathon

In 1989 bestond de Stichting Avondvierdaagse Lichtenvoorde 40 jaar. Bij gelegenheid hiervan organiseerde het bestuur naast de avondvierdaagse een wandeltocht van 40 km op de laatste dag. Het bestuur mocht zich toen verheugen op een grote belangstelling voor deze tocht.

De roep om weer zo'n tocht werd met het jaar groter en in 1992 besloot het bestuur gehoor te geven aan de vele verzoeken. Daartoe werd er een commissie ingesteld die, bij wijze van proef, de opdracht kreeg om de komende 3 jaren een wandeltocht van 40 km te organiseren.

Het eerste jaar namen ongeveer 200 wandelaars deel aan deze tocht. In de 2 daaropvolgende jaren namen steeds meer wandelaars deel, hetgeen voor het bestuur aanleiding was om deze wandeltocht definitief in het programma op te nemen.

Voor de commissie was dit moment aanleiding om zich te beraden over de toekomst van deze tocht. Men wilde eigenlijk wel iets bijzonders van deze tocht maken en besloot de 40 km om te zetten in een wandelmarathon met de bekende afstand van 42 km en 195 meter. Hiermee was de Lichtenvoordse Wandelmarathon geboren. Met inmiddels zo'n 500 wandelaars is het uitgegroeid tot een ware happening!

Op de route zijn gedurende de hele tocht twee gemotoriseerde controleurs aanwezig. Zij hebben de taak om eventuele problemen op te lossen, uitgevallen of vermiste wandelaars op te sporen en de controleposten te melden dat alle wandelaars voorbij zijn gekomen. Omstreeks 11.00 uur worden de eerste wandelaars terugverwacht. Tegen inlevering van de startkaart, voorzien van de controlestempels, krijgen zij een herinnering.

Het inschrijfgeld bedraagt 7,50 euro.

 

Ook gaan we een halve marathon uitzetten. Dus loopt u liever 21 kilometer en een beetje dan kunt u zich hiervoor aanmelden. 

Het inschrijfgeld bedraagt 5 euro

ZONDAG S'MORGENS VANAF 4.3O UUR KUNT U EEN STARTKAART KOPEN VOOR DE HELE MARATHON.

VOOR DE HALVE MARATHON KUNT U DE STARTKAART KOPEN VANAF 8.00 UUR. DE START IS OM 8.30 UUR.


Reglement (Halve) Marathon Lichtenvoorde

Onderstaand vindt u het reglement van de wandelmarathon. Het is tevens te downloaden op www.a4dlichtenvoorde.nl.

1. De wandelmarathon van Lichtenvoorde wordt georganiseerd door Stichting Avondvierdaagse Lichtenvoorde.
2. Deelname aan de wandelmarathon geschiedt geheel voor eigen risico.
De Stichting Avondvierdaagse Lichtenvoorde is, behoudens verantwoordelijkheid voor de wet, op geen enkele wijze verantwoordelijk of geldelijk aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van de deelnemers of voor verlies van persoonlijke bezittingen.
3. Met het inschrijven voor de marathon verklaart de deelnemer bekend te zijn en akkoord te gaan met dit reglement.
4. Aan deze wandeltocht kun je individueel deelnemen. Ook nordic walkers kunnen meedoen. Indien honden meelopen, dienen deze tijdens de hele tocht aangelijnd te zijn.
5. De deelnemer, maar ook de bezoeker van het evenement, is verplicht eventuele aanwijzingen van de bestuursleden of politie op te volgen op de route, maar ook op het terrein van de start en/of finish.
6. De huidige Wegenverkeerswet alsmede het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens is onverkort van kracht. Wandelaars moeten indien mogelijk gebruik maken van de stoep of een wandelpad, in de andere gevallen links van de weg lopen. Let vooral op bij het oversteken van (autosnel) wegen.
7. Iedere marathonwandelaar ontvangt bij inschrijving een controlekaart. Deze is te koop op de dinsdagavond op het startbureau van 19 tot 20.30 uur, tijdens de Avondvierdaagse op woensdag t/m vrijdag van 18 tot 20.30 uur op het startbureau en een half uur voor de start van de marathon op zondag.
8. Voor het inschrijfgeld verwijzen wij u naar onze website. Na contante betaling van het inschrijfgeld ontvangt u de controlekaart.
9. Tijdens de wandeling dient u de controlekaart bij u te dragen en deze te tonen bij de controleposten op de route. Bij iedere controle ontvangt u een stempel. Bij de finish wordt deze kaart gecontroleerd.
10. Er kan uitsluitend gestart worden op de betreffende zondag tussen 5 en 6 uur 's morgens. De start van de halve marathon is tussen 8.30 uur en 9.00 uur. Op vertoon van de controlekaart ontvangt de wandelaar 15 minuten voor aanvang van de marathon de routebeschrijving.
11. De route wordt tevens aangegeven middels linten. De deelnemers zijn verplicht de aangegeven routes te volgen, rekening houdend met andere wandelaars. In natuurgebieden dient men zich strikt aan de daar geldende regels te houden.

12. Het spreekt voor zich dat een deelnemer geen afval op het parcours achter laat. Graag afgeven op de pauzeplekken of bij de finish.
13. Op de routebeschrijving zijn de pauzeplaatsen aangegeven. Daar bevinden zich tevens de EHBO-posten en sportmasseurs.
14. Deelnemers zijn gehouden aan de voorgeschreven eindtijd. Men dient voor 15 uur te finishen.
15. Het is verboden: Uiting te geven aan politieke gezindheid, zich aanstootgevend te gedragen of te kleden, geluidsdragers te gebruiken die hinderlijk zijn voor anderen.
16. De Stichting Avondvierdaagse Lichtenvoorde behoudt zich het recht voor de start- en/of finishtijden en/of plaatsen te wijzigen dan wel de marathon geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden dan wel andere calamiteiten waarbij in redelijkheid niet anders van de Stichting Avondvierdaagse Lichtenvoorde kan worden verwacht. Er bestaat geen recht op restitutie van inschrijfgelden.
17. Op de website zullen foto's geplaatst worden van dit evenement. De deelnemer ontvangt hiervoor geen vergoeding.
18. Elke deelnemer, die op reglementaire wijze de wandeltocht volbrengt, ontvangt na controle van de kaart, een herinnering aan deze tocht.
19. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Stichting Avondvierdaagse Lichtenvoorde. Het bestuur draagt er zorg voor dat elke deelnemer bij inschrijving kennis kan nemen van dit reglement.

Log In or Register